HEA TEADA ⟩ Missugused on kõige sagedasemad põhjused, miks pank kodulaenu taotlust ei rahulda

Luminori jaepagandusjuhi Tanel Rebase sõnul taotleb iga viies klient just kodulaenu. Seda enam on oluline välja tuua peamised põhjused, mille taha kliendi taotluse rahuldamine sageli jääb.

Sa hindad oma võimeid üle

«Esimene põhjus on kliendi maksevõime, mida kiputakse tihti üle hindama. Näiteks ei arvesta taotluse esitanud inimene kõikide oma kohustustega, sealhulgas igakuiste arvete ning ülalpeetavatega,» selgitas Rebane. Sellisel juhul on just pank see, kes kliendi maksevõimele objektiivse hinnangu annab.

Sageli saab oma võimete ülehindamine takistuseks näiteks siis, kui klient soovib pangalt laenata maksimaalse võimaliku summa. «Üldlevinud reegel on, et kui klient soovib hinnata oma maksimaalset laenuvõimet, siis võiks kokku arvutada oma leibkonna viie aasta netosissetuleku. See tähendab, et kui kaks taotlejat teenivad kokku 25 000 eurot aastas, siis maksimaalne laenusumma võiks olla 125 000 eurot,» näitlikustas Rebane.

Sissemakseks sobiv summa

Teise põhjusena tõi jaepanganduse juht välja sissemakse suuruse, milleks on reeglina 15 protsenti laenusummast. «Tihtilugu pole just noorematel inimestel sissemaksu jaoks piisavat summat kogutud. Siinkohal võib abi olla KredExi käendusest,» märkis ta.

Kinnisvara kehv seisukord

Kolmandaks sagedaseks põhjuseks, miks saab taotlus negatiivse vastuse, on kinnisvara mitterahuldav seisukord. «Mõningatel juhtudel soovivad inimesed soetada kehvas seisukorras kinnisvara, mistõttu ei pruugi pank laenutaotlusele positiivselt vastata,» tõi Rebane välja. Ostetav kinnisvara võiks seetõttu olla vähemalt rahuldavas seisukorras.

Mida teha?

Selleks, et hinnata oma maksimaalset laenuvõimet, soovitab Rebane kasutada eelpool mainitud näidet ehk arvutada kokku oma leibkonna viie aasta netosissetulekute summa. «Soe soovitus oleks proovida panna paar kuud järjest nii palju raha kõrvale, nagu saab tulevikus olema sinu eeldatav laenumakse,» sõnas ta.

Kui inimesel esineb võimaliku laenumakse summa osas kahtlusi, võiks kõrvale panna sellise summa, millist laenumakset oleks ta vajadusel valmis tasuma. «Kui ennustad, et võiksid tulevikus maksta umbes 450 eurot kuus, siis proovi see summa igakuiselt kõrvale panna ning vaata, kuidas see sinu finantsilist olukorda mõjutab,» soovitas Rebane.

Kindlasti tuleks hakata juba varakult mõtlema sissemaksuks vajaliku summa kogumise peale. «Samuti võiks kaaluda ka lisatagatist, mis peab kuuluma kas sulle või vanematele. Sellisel juhul on oluline arvestada ka lisatagatise omaniku maksevõimega,» märkis Rebane.

Viimase soovitusena tõi jaepanganduse juht välja kinnisvara perspektiivse väärtuse hindamise. «Kui maja ehitamiseks võetakse laenu 200 000 eurot, aga selle tegelik hilisem väärtus on 100 000, tasub omanikul mõelda, kas planeeritavad tegevused on pikemas perspektiivis ikkagi jätkusuutlikud,» sõnas Rebane lõpetuseks.